Loading...
Hẹn kiểm tra PCR trực tuyến
Phát hành sớm nhất trong ngày
Phát hành sớm nhất vào ngày hôm sau
giá bán
30.000 yên~
(đã bao gồm thuế)
Đặt trực tuyến và
thông báo kết quả
Chứng chỉ cũng có thể được tải xuống

Bố cục và nội dung hiển thị của màn hình ứng dụng có thể thay đổi mà không cần báo trước do thao tác. Xin lưu ý.